یکشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴ ه‍.ش.

تراختور در اورمیه-آزربایجاندریاچه اورمیه در حال خشک شدن-آزربایجانشکوفه های بهاری در اورمیه-آزربایجان

یک روز برفی در اورمیه-آزربایجان

سال جدید در اورمیه-آزربایجان