۱۳۹۱ تیر ۲۵, یکشنبه

تصاویر جدیدی از وضعیت دریاچه اورمیه

بررسی اجمالی حوزه درياچه اورميه و رودخانه های مهم آن 
حوزه درياچه اورميه دارای وسعتي برابر ( 51866 km2 بوده كه 35147 km2 معادل 67.8 درصد) آن كوهستانی و ( 16719 km2 32.2 درصد) آن دشتی می باشد. (وسعت حوزه درياچه اورميه توسط دبيرخانه شورای منطقه ای درياچه اورميه برابر 51876 km2 اعلام شده است). اين حوزه را مي توان  به سه زير حوزه شرقی، جنوبی و غربی تقسيم نمود. رودهای اصلی زير حوزه شرقی عبارتند از:
1) آجی چای،
2) بيوك (بویوک) چای،
3) قلعه چای،
4) صوفی چای،
5) مردق چای،
6) ليلان چی.
مساحت زير حوزه شرقی برابر است با 17075 km2 كه معادل 32.4 درصد از كل وسعت حوزه می باشد. مهم ترين رودخانه های زير حوزه جنوبی به شرح زير مي باشند:
1) جیغاتی (زرينه رود)
2) تاتائو (سمينه رود)
3) ساووج بولاق (مهاباد) چای
4) گادارچای
مساحت زير حوزه جنوبی برابر 19815 km2 يا معادل 37.6 درصد از كل وسعت حوزه است . زير حوزه غربی رودهاي زير را شامل مي شود:
1) باراندوزچای،
2) شهرچای،
3) روضه چای،
4) نازلوچای،
5) و تعدادی رودهای كوچك.
مساحت زير حوزه جنوبی برابر 8116 km2 يا معادل 15.4 درصد از كل حوزه درياچه اورميه است . در شكل شماره 1 تقسيم بندی سه گانه پيش گفته نشان داده شده است.
طبق اطلاعات مندرج در پايگاه اينترنت «شركت مديريت منابع آب ايران؛ معاونت طرح و توسعه» در محدوده حوزه درياچه اورميه وضعيت سدها به شرح زير می باشد:
تعداد 36 سد موجود،
تعداد 12 سد در دست ساخت،
تعداد 40 سد در دست برنامه ريزی 
بنابراين از منظر تئوريك و از ديد سدسازان، در آينده و در شرايط آرمانی حوزه درياچه اورميه به 88 سد مجهز خواهد شد. ضمن اينكه اين اقدامات تنها به ساختن سد محدود نمی گردد؛ در برخی موارد افزايش ارتفاع سدهای موجود و در نتيجه ذخيره بيشتر آب در مخازن سدها نيز در دستور كار قرار دارد.
تصاویر موجود که توسط نیما دیماری و از طریق خبرگزاری مهر منتشر شده است به خوبی وضعیت دریاچه اورمیه را نشان می دهد.