۱۳۸۹ مرداد ۱۷, یکشنبه

کارهای گرافیکی در ارتباط با اورمو گولو

کارهای گرافیکی که در زیر مشاهده می فرمایید کاری از چندین هنرمند ترک می باشد که برای یادآوری اینکه اورمو گولو (دریاچه اورمیه) در حال کشیدن اخرین نفسهایش می باشد کشیده شده اند.
ائلمان محمد تقی دوست: دریاچه اورمیه روزهای سختی سپری میکند. رو به خشکی نهادهاست. بسیارند کسانی که توان صبوری و سکوت در این شرایط را ندارند. اینان نباید آنچه از دستشان بر میآید دریغ کنند. جمعی از طراحان و گرافیستها در رابطه با این موضوع دست به طراحی پوستر زدهاند. در اینجا بدون در نظر گرفتن کیفیت آثار هر آنچه به دستمان رسیده بارگزاری شده. چون از نظر ما نفس احساس مسئولیت در این باره آنقدر ارزشمند هست که این آثار یکجا ارائه شوند. نقد کردن و گوشزد کردن ضعف و قوت آثار به عهده منتقدان صاحب نظران این عرصه است. ما این آثار را به خاطر موضوعشان و احساس مسئولیتی که باعث خلق آنها شده یکجا جمع کرده ایم. و منتظر آثار دیگر طراحان در اینباره هستیم. با ما همراه شوید.
«به امید نجات اورمو گولو» 


منبع:
http://tinyurl.com/2vxvkxm