۱۳۸۸ بهمن ۲۵, یکشنبه

عکس دریاچه اورمیه
عکسی که خشک شدن دریاچه اورمیه(اورمو گولو) را به زیبایی به تصویر می کشد