۱۳۸۸ مهر ۸, چهارشنبه

عکس دریاچه اورمیه
عکس پرند ه ای که به دلیل شوری بیش از حد دریاچه اورمیه یا اورمو گولو جان  داده

عکس غروب دریاچه اورمیه


عکس غروب زیبای دریاچه اورمیه یا اورمو گولو

۱۳۸۸ مهر ۷, سه‌شنبه

عکس دریاچه اورمیه

عکس دریاچه اورمیه یا اورمو گولو در حالی که آخرین نفسهایش را می کشد؟

۱۳۸۸ مهر ۶, دوشنبه

عکس دریاچه اورمیه

عکس دریاچه اورمیه یا اورمو گولو

۱۳۸۸ مهر ۵, یکشنبه

عکس دریاچه اورمیهعکس دریاچه ی اورمیه یا اورمو گولو

۱۳۸۸ مهر ۳, جمعه

عکس دریاچه اورمیهعکس دریاچه ی اورمیه و یا اورمو گولو که درحال خاموشی است؟ و ما همچنان ناظر بر این خاموشی
عکاس= عباس آل یاسین